Narzędzia dostępności

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach

Dziś jest: Środa, 22 maja 2024 r.

Imieniny: Heleny, Wiesława

Technik handlowiec - small business

 

Kształcenie w zawodzie technik handlowiec ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego i fachowego wykonywania zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej. Absolwent będzie wyposażony w wiedzę o funkcjonowaniu rynku, potrzebach konsumentów, towaroznawstwie, działaniach marketingowych, technikach informatycznych, organizacji pracy w punktach sprzedaży, nowoczesnej rachunkowości, prawie (cywilnym i handlowym) oraz regułach współpracy z kontrahentami. Technik handlowiec należy do zawodów typowo usługowych. W procesie kształcenia zwracamy uwagę na znaczenie istotnych dla przyszłego handlowca postaw i cech, w szczególności takich jak: komunikatywność, uczciwość (w tym kupiecką), rzetelność, zamiłowanie do porządku, odpowiedzialność, dokładność, systematyczność w działaniu. W wyniku kształcenia absolwent otrzyma odpowiedni zasób wiedzy ogólnej i zawodowej, który daje podstawę do podjęcia pracy, jak również możliwość szybkiego przekwalifikowania się w różnych sytuacjach życiowych. Technik handlowiec może podjąć pracę na średnim szczeblu zarządzania w przedsiębiorstwach o różnych formach własności, może też realizować podstawowe funkcje handlowe w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowniach, magazynach. Będzie przygotowany do zorganizowania, uruchomienia i prowadzenia własnej firmy handlowej.Absolwent tego kierunku po ukończeniu szkoły będzie umiał:

  • organizować prace w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży,
  • wykonywać prace związane z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży,
  • prowadzić działania reklamowe i marketingowe,
  • organizować i prowadzić działalność handlową,
  • zarządzać działalnością handlową przedsiębiorstwa.

Po ukończeniu szkoły absolwent zdaje zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie z zakresu kwalifikacji  HAN.01. Prowadzenie sprzedaży i HAN.02. Prowadzenie działań handlowych, który jest przeprowadzany na terenie szkoły, a uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec jest honorowany przez kraje Unii Europejskiej.

Możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji w zawodach w ramach obszaru kształcenia określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego:

Technik handlowiec po potwierdzeniu kwalifikacji HAN.01. Prowadzenie sprzedaży i HAN.02. Prowadzenie działań handlowych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik księgarstwa, gdy dodatkowo zda egzamin z kwalifikacji HAN.03. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.

 

 

 

 

 

Polityka plików cookies | RODO | Klauzula RODO o zdalnym nauczaniu

Strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google - Polityka prywatności i Warunki korzystania z usług.

© 2013-2024 CKZiU Żory. Wszelkie prawa zastrzeżone.    Realizacja: qbic studio