Narzędzia dostępności

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach

Dziś jest: czwartek, 08 czerwca 2023 r.

Imieniny: Maksyma, Seweryna

Kalendarium Maj/Czerwiec 2023

Kalendarium Maj/Czerwiec 2023 - powiększ zdjęcie

Kiedy wystawianie ocen? Kiedy kolejne wolne? Kiedy wywiadówka? Sprawdź!

Drodzy Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie!

Lada chwila wakacje, czas pędzi nieubłaganie, zatem przypominamy Wam najważniejsze daty na te dwa ostatnie miesiące roku szkolnego 2022/2023r.

KALENDARIUM MAJ/CZERWIEC 2022/2023

16 - 22.05. 2023

Wychowawcy i nauczyciele przekazują uczniom i rodzicom informację o zagrożeniu oceną niedostateczną i nagannym zachowaniu  oraz o nieklasyfikowaniu ucznia. 

01 - 02. 06.2023

Dni wolne od zajęć dydaktycznych – egzaminy zawodowe: praktyczne i pisemne. 

03.06.2023

 EGZAMINY ZAWODOWE

09.06.2023

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych 

06. - 12.06.2023

Na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Przewidywaną ocenę roczną nauczyciele wpisują do dziennika elektronicznego w rubryce ocena przewidywana. Ocena przewidywana jest tożsama z oceną roczną, jeżeli uczeń nie ubiega się o tryb podwyższania o ocenę wyższą niż przewidywana. 

08.06.2023

BOŻE CIAŁO – dzień ustawowo wolny. 

12. - 13.06.2023

Zebrania dla rodziców: zapoznanie z ocenami w ramach końcoworocznej klasyfikacji. 

20. - 21.06.2023

Egzaminy klasyfikacyjne dla nieklasyfikowanych uczniów - (zgodnie z odrębnym harmonogramem). 

22.06.2023

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – uzasadniony organizacją pracy szkoły. 

23.06.2023

Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach programowo najwyższych  

wręczenie świadectw z wyróżnieniem i nagród dla uczniów – spotkanie w sali gimnastycznej, 

spotkania klas z wychowawcami i rozdanie świadectw ukończenia szkoły. 

Opracowanie: Magdalena Polesiak

Dodała: M.P.

Polityka plików cookies | RODO | Klauzula RODO o zdalnym nauczaniu

Strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google - Polityka prywatności i Warunki korzystania z usług.

© 2013-2023 CKZiU Żory. Wszelkie prawa zastrzeżone.    Realizacja: qbic studio